• Gegevens met een * zijn verplicht in te vullen.

Aanvraag menu

Akkoord eigenaar

Vul het veld hieronder in met "voor akkoord" met datum + gevolgd door uw naam.

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij het recht heeft (volle eigendom, pacht, huurovereenkomst, ...) om bovenvermelde landschapselementen te onderhouden.